Vračilo kupnine

  • Vpišite naziv ali kataloško številko izdelka, za katerega želite prejeti kupnino.
    Izberite na kakšen način ste plačali izdelek.
  • Če ste plačali po povzetju vpišite št. bančnega računa (v obliki SI56 xxxx xxxx xxxx xxx), v primeru plačila s kreditno kartico/paypal ta odgovor preskočite.
PRIMERJAVA IZDELKOV
Scroll to Top